Odbori

Organizacijski odbor

Mijana Barišić
Saška Bojanić
Milka Grubišić
Dragana Jurčić
Marica Komosar – Cvetković
Ana Ljubas
Valentina Jezl
Tomislav Maričić
Ivica Matić
Nikolina Matić
Martina Osredečki Mihoci
Ivana Tomašić
Marin Žilić
Ivana Žilić

Znanstveni odbor

Ivica Benko
Sandra Bošković
Marija Božičević
Branka Lujić
Ana Ljubas
Ivica Matić
Martina Osredečki Mihoci
Adrijana Samardžija
Đurđica Stanešić
Božidar Nikša Tarabić