Dobro došli u Opatiju

Opatija je smještena u Kvarnerskom zaljevu  (45° 20') u kojem se Mediteran najdublje usjekao u kopno Srednje Europe u podnožju planine Učka (1.401 m). Zaklonjena od jakih vjetrova otocima i Učkom  lako je dostupna u sva godišnja doba. 

Opatija je upravni, administrativni i kulturni centar cijelog gradskog teritorija. Područje Grada Opatije heterogeno je u kulturno povijesnom smislu. Heterogenost ovog područja uvjetovana je povijesnim razvitkom, ali osobito različitim ekonomskim resursima. Stanovnici opatijskog priobalnog područja stoljećima su bili orijentirani na pomorstvo, poljodjelstvo i ribarstvo, dok su se stanovnici opatijskog krasa, bavili šumarstvom, poljodjelstvom i stočarstvom.   

Razvitkom brodarstva i industrije, koja se u ovom kraju nije ni mogla održati zbog blizine velikihlučkih i industrijskih centara Rijeke i Trsta, znatno se mijenja gospodarska struktura ovog kraja, s naglaskom na turizam i sve prateće djelatnosti u svezi turizma (ugostiteljstvo, trgovina, obrazovanje i kultura, zdravstvo, zanatstvo i dr.). Suvremena kretanja u turizmu utjecala su na pomorsku i ribarsku tradiciju, koja se nastavlja kroz turističko - nautičku i sportsku djelatnost na moru. 

Područje je bogato kulturno - povijesnim nasljeđem, naročito urbanim ali i ruralnim ambijentima, arhitektonskim građevinama te posebno parkovnim ansamblima, koji dodatno obogaćuju turističku ponudu i stvarju uvjete za uspješniji gospodarski razvitak područja Grada Opatije.