Kotizacije i smještaj

KOTIZACIJE

-

Kotizacija

Do 08.09.2022.

Medicinska sestra i srodne profesije

1.100,00 HRK ≈ 145,82 EUR)

Predstavnik farmaceutske industrije

700,00 HRK ≈ 92,80 EUR)

Osoba u pratnji

600,00 HRK ≈ 79,54 EUR)

 

Kotizacija

Do 08.09.2022.

Od 09.09.2022. i na dan održavanja

Od 09.10.2022. i na dan održavanja

Medicinska sestra i srodne profesije

1.100,00 HRK (≈ 145,82 EUR)

1.500,00 HRK (≈ 198,85 EUR)

Predstavnik farmaceutske industrije

700,00 HRK (≈ 92,80 EUR)

700,00 HRK (≈ 92,80 EUR)

Osoba u pratnji

600,00 HRK (≈ 79,54 EUR)

600,00 HRK (≈ 79,54 EUR)

 

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenih rokova. U slučaju da prijava i uplata nisu zaprimljene do navedenih rokova, obračunat će se sljedeći važeći iznos kotizacije.

U kotizaciju  je uključeno: U kotizaciju  je uključeno: tiskani materijali simpozija, pristup znanstvenim predavanjima i radionicama, pristup pratećoj izložbi, svečanost otvaranja, zajedničko druženje, stanke za kavu.

U kotizaciju za osobu u pratnji uključeno je: svečanost otvaranja, zajedničko druženje, stanke za kavu

 

SMJEŠTAJ

Rezervacija smještaja za ovaj događaj nije dostupna.

SMJEŠTAJ

paket aranžman, 06.10.2022. - 08.10.2022.

-

Hotel

Tip / Iznos

Popunjenost

Grand Hotel Adriatic I 4*

Jednokrevetna soba
2.470,00 HRK (≈ 327,43 EUR)

Dvokrevetna soba
3.350,00 HRK (≈ 444,09 EUR)
(1.675,00 HRK po osobi / ≈ 222,05  EUR po osobi)

SLOBODNO

Grand Hotel Adriatic II 3*

Jednokrevetna soba
2.290,00 HRK (≈ 303,57 EUR)

Dvokrevetna soba
3.020,00 HRK (≈ 400,34 EUR)
(1.510,00 HRK po osobi / ≈ 200,17  EUR po osobi)

SLOBODNO

Cijene smještaja izražene su po sobi, u kunama i odnose se na boravak od 06 .- 08.10.2022. Cijena paket aranžmana uključuje smještaj u hotelu na bazi 1 punog pansiona i 1 polupansiona (06.10. – večera; 07.10. – doručak, ručak, večera, 08.10. – doručak) i boravišnu pristojbu.

Važno

Smještaj će biti potvrđen nakon primitka uplate.
Rok za prijavu i plaćanje: 15.09.2022.
Nakon ovog datuma nismo u mogućnosti garantirati raspoloživost smještaja.

IDI NA PRIJAVU ZA DOGAĐAJ